Historia

Rubinowy jubileusz przedszkola

Historia Przedszkola Miejskiego nr 3 jest nierozerwalnie związana z historią Gubina lat 80-tych. Harmonijny rozwój poszczególnych dziedzin życia gospodarczego, stabilizacja rynku pracy, aktywizacja zawodowa kobiet, wyż demograficzny, rozbudowa osiedla Emilii Plater były między innymi czynnikami sprzyjającymi budowie przedszkola.

Był to projekt szwedzki realizowany z gotowych elementów nadający się do szybkiego montażu. Planowane oddanie do użytku wyznaczono na 1 września 1982 r. i dlatego dokonano już wcześniej naboru dzieci do „trójki”. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Oficjalne otwarcie i praca w przedszkolu rozpoczęły się dopiero 1 lutego 1983 r. Dzieci zapisane do „trójki” pół roku wędrowały po różnych placówkach (Dom Żołnierza, Przedszkole nr 1 i 2). Była to pierwsza szkoła życia dla najmłodszych. Przez pierwsze 10 lat przedszkole było przedszkolem 4-ro oddziałowym, ale gdy wprowadzono zapis o powszechności wychowania przedszkolnego dla 6- cio latków i wystąpiły trudności lokalowe w SP-2 powstały jeszcze 2 oddziały tzw. zerówkowe.

Transformacja ustrojowa na początku lat 90-tych, reforma samorządowa, przejęcie przedszkoli przez samorządy, twarde zasady ekonomii spowodowały głęboki kryzys wychowania przedszkolnego. Wówczas wiele przedszkoli w Polsce uległo likwidacji, co dzisiaj okazało się błędną decyzją. Jednak dzięki mądrości ówczesnych władz lokalnych, zrozumieniu potrzeb mieszkańców Gubina i wiedzy jak ważna jest edukacja najmłodszych, wszystkie przedszkola miejskie utrzymano, a opłaty dostosowano do możliwości finansowych mieszkańców, uwzględniając stopień bezrobocia.

Rozpoczęta we wrześniu  2016 roku rozbudowa przedszkola zakończyła się błyskawicznie. Planów nie zniszczyła nawet aura, bo przecież okres jesieni i zimy to nie czas sprzyjający budowie. Data 13 lutego 2017 roku z całą pewnością zapisał się na kartach historii miasta i Przedszkola Miejskiego nr 3. To właśnie w tym dniu dokonano symbolicznego otwarcia nowo wybudowanych trzech oddziałów przedszkolnych. Dzięki tej rozbudowie Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie powiększyło się o trzy oddziały, o 75 miejsc dla dzieci. Dobudowano część od strony północno-zachodniej. Rozbudowa o powierzchni użytkowej ok. 500 m2 została zaprojektowana w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej. W roku 2018 budynek przeszedł termomodernizację, zainstalowano panele fotowoltaiczne, a aranżacja i wyposażenie budynku uwzględniają najważniejsze aspekty dydaktyczne i są miejscem w których dzieci świetnie się bawią, a także uczą. Obecnie w przedszkolu jest osiem oddziałów i uczęszcza do niego ponad 200 dzieci.

Uzyskaliśmy samodzielność finansową i kadrową, co zwiększyło naszą odpowiedzialność za wykorzystanie środków publicznych. Zaczęliśmy stosować na co dzień marketing, reklamę i promocję. Rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną, poprawiamy i modernizujemy bazę przedszkolną z uwzględnieniem standardów europejskich. Bierzemy udział w proponowanych nowatorskich projektach edukacyjnych. Uczestniczymy w tworzeniu prawa oświatowego, opiniujemy programy nauczania – podkreśla dyrektorka przedszkola od 1989 roku Jolanta Olszewska.

Rada Pedagogiczna wypracowała wiele różnorodnych form działalności, które wzbogacają ofertę, dostosowaną do aktualnych potrzeb dzieci rodziców. Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczycielki uwzględniają nowatorskie metody i formy pracy wychowawczo – dydaktycznej. Pozwalają one na rozwijanie własnej twórczości  i zapewniają gruntowne przygotowanie do szkoły. Prowadzone są zajęcia językowe, rytmika, kółko plastyczne, ekologiczne, cykliczne spotkania z tzw. żywą muzyką (organizowane przez Lubuskie Biuro Koncertowe), spotkania teatralne. Organizowane są systematycznie zajęcia otwarte dla rodziców i studentów, festyny i pikniki, uroczystości rodzinne, kiermasze, warsztaty plastyczne i zawody sportowe. Kadra i dzieci przedszkola biorą czynny udział w życiu miasta. Dużą uwagę przykłada się do współpracy z placówkami oświatowymi na terenie miasta, gminy i powiatu.

Na zakończenie rozmowy o przedszkolu powiedziała dyrektor J. Olszewska: – Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników udało się stworzyć przez te 40 lat przedszkole takie, jakie widzimy dzisiaj, wrażliwe na potrzeby dzieci, przyjazne, kolorowe, nowoczesne, otwarte na nowe.

Długa jest lista wszystkich tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii, którzy tworzyli, rozwijali i wspierali „Żółte przedszkole”. Nazwiska wielu z nich widnieją w kronikach zgromadzonych w archiwum przedszkolnym. Wszystkiego najlepszego na kolejne lata. (ojps)

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry