Na sygnale

Strażacy sprawdzają obiekty, które mogą zostać wykorzystane jako schrony

Na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej dokonują weryfikacji na terenie całego kraju obiektów użyteczności publicznej.

Także w Gubinie sprawdzane są te obiekty, które w przypadku wystąpienia zagrożenia – mogą zostać wykorzystane jako schronienia dla ludności cywilnej. Z tego postępowania są wyłączone wszelkie budowle będące mieniem prywatnym.

W związku z naszym pytaniem odnośnie prowadzonych weryfikacji – otrzymaliśmy wypowiedź od mł. bryg. mgr inż. Dariusza Szymury, rzecznika prasowego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej: Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP na wniosek Szefa MISiA zostały zobligowane do dokonania weryfikacji i kwalifikacji miejsc, które mogą być potencjalnym ukryciem w sytuacji zagrożenia dla ludności cywilnej. Są to miejsca już wcześniej zakwalifikowane i teraz trwa ich weryfikacja, jak i wyznaczane o sprawdzane są nowe obiekty i miejsca. We współpracy z lokalnymi samorządami są wybierane miejscowe budynki będące własnością wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni i ewentualnie pozostała infrastruktura miejsc użyteczności publicznej np. w postaci piwnic w szkołach, przedszkolach i żłobkach, które w wypadku realnego zagrożenia mogłyby służyć jako schrony lub ukrycia. Jako Państwowa Straż Pożarna – zostaliśmy wyposażeni w stosowne narzędzia teleinformatyczne i według opracowanych wcześniej odpowiednich kryteriów dokonujemy odpowiednich przeglądów w tym zakresie, czy się nadają do wykorzystania jako schrony czy ukrycia w wypadku zagrożenia dla ludności cywilnej. Przy ich weryfikacji jest brana pod uwagę między innymi infrastruktura techniczna samych budynków i ilość osób, które mogłyby skorzystać z tego schronienia przed ewentualnym zagrożeniem. Dokonaliśmy także sprawdzenia innych obiektów, jak pozostałości tzw. struktur militarnych, jak cała zachowana infrastruktura Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Nasza formacja tj. PSP weryfikuje jedynie wszystkie obiekty, które są przewidziane na zabezpieczenie potrzeb ludności cywilnej.

W związku z tym programem, ma zostać docelowo opracowany odpowiedni system powiadamiania, np. sms-em lub aplikacją, aby w sytuacji zagrożenia ludności cywilnej – poprzez stosowne komunikaty była ona odpowiednio informowana gdzie i najbliżej w swojej miejscowości mogła znaleźć ukrycie przed zagrożeniem.

Antoni Barabasz

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry