Społeczeństwo

Testy w aptekach? Brak warunków.

27 stycznia weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę. Regulacja umożliwia m.in. testowanie w kierunku SARS-CoV-2 w punktach aptecznych. Czy również apteki w naszym mieście wykonują tego rodzaju testy?

Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy w pięciu gubińskich aptekach. Wszystkie odpowiedzi były negatywne i sprowadzały się do jednego określenia – brak warunków.

Test można wykonać w aptece, która spełnia między innymi standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie do przeprowadzenia testów) i odpowiedniego wyposażenia pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki. Jedna z osób odpowiadających na pytanie podkreśliła, że adaptacja apteki na potrzeby prowadzenia badań to angażowanie kolejnych nakładów finansowych. Adaptacja może się sprowadzić do dużego zakresu robót i trudno przewidzieć opłacalność przedsięwzięcia.

Z innego wiarygodnego źródła wynika, że póki co żadna z aptek w Gubinie nie planuje wprowadzenia badań. O małej atrakcyjności rozporządzenia świadczy choćby fakt, że na terenie województwa lubuskiego znalazło się zaledwie kilka aptek w których można wykonać testy.

W naszym mieście zrobimy to w Zachodnim Centrum Medycznym, ul. Śląska 35. Telefon dla pacjentów: 512 940 464.

(sp)

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry