Aktualności miejskie

Trwa rewitalizacja miejskich terenów zielonych

Jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu jest rewitalizacja miejskich terenów zielonych.

Już teraz można zauważyć zmiany przy ul. Nowej lub Wyspiańskiego. W pierwszym przypadku odtworzono trawnik i wybudowano nowe ciągi komunikacyjne, a na tzw. kwadratach zmodernizowano układ komunikacyjny, pojawiły się nowe nasadzenia zieleni wysokiej, a także miejsca do odpoczynku.

Kolejnym etapem tego zadania jest skwer przy ul. Roosevelta (między blokami nr 1 a nr 3), gdzie obecnie trwają prace mające na celu odnowienie ścieżek dla pieszych. Ponadto wykonawca nasadzi nową zieleń, rabaty z krzewami ozdobnymi i bylinami kwitnącymi oraz postawi nowe ławki i kosze na śmieci.

Wiemy już też, które miejsce zostaną „odświeżone” w przyszły roku. Jednym z rewitalizowanych skwerów będzie ten leżący pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich, a Sikorskiego. To tam powstaną nowe ciągi komunikacyjne, pojawią się nowe nasadzenia i rabaty z krzewami ozdobnymi i bylinami kwitnącymi. Ponadto zostaną tam zlokalizowane miejsca do odpoczynku, a w planach jest także wykonanie cieku wodnego. Drugim miejscem, które ulegnie zmianom jest tzw. „egzotarium”, gdzie naprawione zostaną ścieżki i zamontowany zostanie naukowy plac zabaw. Następny teren znajduje się przy ul. Kujawskiej, gdzie przy kościele wykonane zostaną układy komunikacyjne, pojawią się rabaty z krzewami ozdobnymi i bylinami kwitnącymi oraz mała architektura przeznaczona do odpoczynku. Przy ul. Królewskiej, w parku im. Waszkiewicza, naprawione zostaną ciągi komunikacyjne.

W ramach tego samego zadania realizowane są dwie inne inwestycje. Jedna z nich – modernizacja skate parku przy ul. Miodowej – jest praktycznie na ukończeniu, a w przyszłym roku rozpocznie się budowa pump trucku przy ul. Sportowej.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry