Aktualności miejskie

Tuzin spotkań Komisji Euromiasta

28 września 2021 r. w Galerii Ratusz odbyło się kolejne wspólne polsko-niemieckie posiedzenie Komisji ds. Euromiasta Guben-Gubin w ramach projektu „Dwa ratusze – jedno Euromiasto. II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Pierwszym punktem posiedzenia była prezentacja Floriana Mausbacha, Przewodniczącego Stowarzyszenia na rzecz odbudowy willi zaprojektowanej przez Ludwiga Miesa van der Rohe. Obiekt ten znajdował się w obecnym Parku im. Waszkiewcza i był pierwszym modernistycznym budynkiem słynnego niemieckiego architekta, twórcy Bauhausu. Budynek jest określany jako „pra-willa modernizmu”, wzniesiony w roku 1926 dla fabrykanta kapeluszy Ericha Wolfa. Niestety, przetrwała jedynie 19 lat i w 1945 roku została spalona. F. Mausbach, który miał też swój udział w wyborze koncepcji odbudowy Fary, stwierdził, że: „odtworzenie willi byłoby kamieniem milowym w historii architektury, a Euromiasto miałoby szansę zaistnieć na arenie międzynarodowej.

Podczas posiedzenia Komisji wystąpiła również Patrycja Sankowska przedstawicielka firmy Seecon Ingenieure GmBH z Lipska, która omówiła rezultat prac nad  trójjęzycznym cyfrowym rejestrem obiektów zabytkowych, turystycznych oraz dzieł sztuki w miastach Guben i Gubin. To katalog 120 obiektów z terenu Euromiasta, który był opracowywany przez przedstawicieli obu miast współpracujących w ramach grupy roboczej “turystyka, marketing, kultura i sztuka”.  W najbliższym czasie zostanie udostępniony na stronie www.guben-gubin.pl.

Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na koniec grudnia.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry