Aktualności miejskie

Usuń azbest!

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, informujemy, że do 15 kwietnia 2022 roku trwa nabór wniosków na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w 2022 roku", które realizuje Urząd Miejski w Gubinie.

Dofinansowanie do 70% kosztów obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Usługa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu pokryć dachowych zastępujących wyroby zawierające azbest.
Wnioski mogą składać:
– osoby fizyczne,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– osoby prawne,
– przedsiębiorcy,
– jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
Informacje: Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, pokój 107, tel. 68 455 81 17

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry