Aktualności miejskie

Uwaga! Woda w Gubinie zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 18.02.2022 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w obrębie rejonu ulicy Śląskiej i ulicy Piastowskiej na sieci wodociągowej wystąpiły nieliczne bakterie grupy coli.

Od dnia 21.02.2022 r. (poniedziałek) nastąpi proces dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie. W późniejszym okresie dokonane zostanie płukanie sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.
Dodajmy, że wyniki z badania wody z pobranych próbek wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody z dnia 15.02.2020 r. były pozytywne.
Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 3–4 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest na najbliższy poniedziałek., (28.02.2022 r.)
Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych powinna być używana po przegotowaniu. Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry