Historia

Walki o zdobycie miasta

Każdego roku o tej porze wraca jak bumerang ten sam temat związany z II wojną światową. Jeszcze nie do końca ucichły dyskusje dotyczące ostatnich miesięcy wojny w Gubinie i odpowiedzi na pytanie: wyzwolony czy zdobyty?

Wielokrotnie w lokalnych publikacjach wyjaśniano, że Gubin nie mógł być wyzwolony, tylko zdobyty. Bo jak wyzwolony to spod czyjego panowania? Niemieckiego? Absurd. W lutym 1945 roku rozpoczęły się walki o zdobycie miasta. Wspomnijmy ten czas sprzed 78 lat. Publiczne obwieszczenie gubeńskiego nadburmistrza Erika Schmiedicke i starosty NSDAP Schlossarka o ewakuacji miasta z powodu zbliżającego się frontu ogłoszono 6 lutego 1945 roku. Ostatni pociąg ewakuacyjny opuścił gubeński dworzec kolejowy 14 lutego, a 19 lutego ukazało się ostatnie wydanie lokalnej gazety “Gubener Zeitung”. Rosjanie zażądali poddania miasta 19 lutego, na co nie zgodzili się: komendant obrony płk Berger, starosta powiatu i nadburmistrz. Ze stanowisk ulokowanych niedaleko folwarku wsi Pole, ciężka artyleria radziecka ostrzeliwała Guben 24 i 25 lutego.

Zniszczono centrum miasta, a obrócenie w ruiny kościoła farnego dokonało się 27 lutego. Najpierw w ogniu stanęła wieża, dzień później zawalił się płonący dach. Hermann Hausman, inspektor miejski, dowódca kompanii Volksturmu po kursie w Poczdamie, we wspomnieniach pisał, że w kwietniu 1945 r. odwiedził zniszczony dom przy Grüne Wiese (Piastowska), nie napotkawszy żadnego czerwonoarmisty. Żołnierz Armii Czerwonej st. sierż. Jewgienij Iwanowicz Winogradow w wspomnieniach “Pamiętnik Winogradowa” pod datą 18 kwietnia 1945 r., zapisał, że Niemcy wycofali się za Nysę, pozostawiając na wschodnim brzegu mały przyczółek, a: “21 kwietnia nasi sforsowali Nysę w pobliżu mostu, zajmując po drugiej stronie rzeki przyczółek o szerokości 400 metrów”. Z historii miasta, jakiej uczą się młodzi Niemcy, wynika, iż oddziały 33 Armii I Frontu Białoruskiego zajęły Guben 24 kwietnia 1945 r.

Skąd zatem wzięła się data 22 lutego, jako dzień wyzwolenia Gubina? Że było to zdobycie, wyjaśniliśmy wcześniej, a datę ustalili Rosjanie w Moskwie podając do publicznej wiadomości „odgórnie” ustalone daty zdobycia innych miejscowości na zachodzie dzisiejszej Polski. Kolejne powojenne władze polskie przez lata posłusznie przestrzegały „narzuconą” datę. (sp)

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry