Aktualności miejskie

Wiceminister Edukacji z Gubina

Gościem, burmistrza Bartłomieja Bartczaka i jego zastępcy Justyny Karpisiak, była Izabela Ziętka - Wiceminister Edukacji w nowym rządzie. Podczas spotkania złożono gratulacje (których treść publikujemy poniżej) oraz rozmawiano o problemach samorządów związanymi z oświatą.

“Chcemy przekazać serdeczne gratulacje i ogromne wyrazy uznania dla Izabeli Ziętki, która została wiceministrem edukacji! Jesteśmy niezwykle dumni, że to mieszkanka Gubina będzie pełniła tak ważną funkcję w bardzo istotnym resorcie.

To wielkie docenienie jej dotychczasowej pracy – zawsze związanej z działalnością oświatową, zwłaszcza dotyczącą osób niepełnosprawnych – w lokalnym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przedszkolu reprezentującym podejście inkluzywne w Niemczech oraz w gubińskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jednak to nie tylko docenienie sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi spowodowało otrzymanie propozycji objęcia stanowiska wiceministra. Izabela Ziętka od lat jest znana z działalności społecznej, wielkiej wrażliwości na ludzkie krzywdy oraz zainteresowania problemami osób najbardziej potrzebujących pomocy.

Do wyżej wymienionych cech należy dodać fakt, że ma bardzo ciekawe spojrzenie na polską oświatę, nie boi się proponować korekt w programie nauczania oraz zmian w podejściu do obowiązkowych zadań domowych oraz nadmiernego obciążenia uczniów.

Wszystkie wspomniane atuty składają się na obraz osoby bardzo kompetentnej do piastowania tak odpowiedzialnej roli w Ministerstwie Edukacji. Jesteśmy przekonani, że właśnie taką osobą jest Izabela Ziętka, która swoją wiedzą, pracowitością, ludzką wrażliwością i profesjonalnością pozytywnie wpłynie na polski system oświaty. Wierzymy w to, że, my gubinianie, będziemy bardzo dumni z dokonań naszej współmieszkanki.

Jednocześnie życzymy powodzenia w tej niełatwej pracy, wielu kreatywnych pomysłów oraz samych właściwych decyzji.”

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry