Społeczeństwo

Zdrowie nie zna granic

Pod koniec grudnia poprzedniego Fundacja Naëmi Wilke otrzymała dofinansowanie w wysokości 900.000 euro na projekt Centrum Zdrowia dla niemieckich i polskich pacjentów w Gubinie.

Bardzo się cieszę, że nasz projekt został tak pozytywnie oceniony. Jest jeszcze wiele kwestii prawnych do wyjaśnienia i ten projekt pomoże nam również w tym zakresie – tłumaczy burmistrz Bartłomiej Bartczak. Celem projektu jest umożliwienie i uproszczenie dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej w Euromiescie Gubin-Guben. W tym celu konieczne jest wypracowanie rozwiązań prawno-administracyjnych gwarantujących równy dostęp do usług medycznych. Jest to ogromne wyzwanie dla wladz lokalnych i wojewodzkich oraz zaangażowanych podmiotów. Dlatego partnerzy projektu Szpital Naemi-Wilke-Stift w Guben, miasta Gubin i Guben, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Brandenburskie Stowarzyszenie Kas Chorych (KVBB) będą współpracować w celu ustanowienia struktury prawnej, która będzie kamieniem milowym dla stałego transgranicznego dostępu do opieki zdrowotnej po obu stronach granicy dla mieszkańców Euromiasta i całego obszaru wsparcia.

Utworzenie Transgranicznego Centrum Zdrowia po polskiej stronie będzie kolejnym krokiem w kierunku wyrównania standardów życia mieszkancow na obszarach przygranicznych. Dodajmy, że planowane działania w projekcie to: wymiana wiedzy i doświadczeń, Utworzenie Centrum Koordynacji w Gubinie i przekształcenie go w przyszłości w transgraniczne Centrum Zdrowia, otwarcie mobilnego punktu informacyjnego w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz szeroko zakrojone działania komunikacyjne i informacyjne.

W wyniku realizacji projektu powinna także powstać sieć koordynatorow zdrowia, tak aby każdy pacjent na obszarze wsparcia mógł skorzystać z informacji na temat zasad leczenia transgranicznego. Centrum Zdrowia będzie nadal funkcjonowało po zakończeniu projektu, w oparciu o zaproponowane rozwiązania prawne i analize wynikow z fazy pilotażowej.

Motto “Zdrowie nie zna granic” podkreśla wizję Naëmi-Wilke-Stift zapewnienia integracyjnej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli pogranicza – uważa Fred Mahro, burmistrz Guben. – Faza planowania jest ważnym krokiem, aby zapewnić uwzględnienie potrzeb i wymagań dwunarodowego społeczeństwa.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry