Kultura

Zebranie w GTK

W galerii „Ratusz” GDK (14.04), miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gubińskiego Towarzystwa Kultury. Zarząd jest zobowiązany do złożenia członkom organizacji sprawozdania z działania w ostatnich czterech latach. Sprawozdanie to złożyła prezes Anna Konstanty. W tym czasie działalność GTK była częściowo ograniczona z powodu pandemii, ale nie została zaniechana. Udało się ogłosić, przeprowadzić i sfinalizować trzy konkursy literackie im. Tadeusza Firleja o „Złote Pióro”. Kolejny – XXIV konkurs – jest już ogłoszony. W 2022 roku ukazało się, wydane dzięki prywatnemu sponsorowi, pokłosie zatytułowane „Słowo przeciw słowu” zawierające prace nagrodzone w XXII i XXIII edycji konkursu. Stowarzyszenie utrzymywano się ze składek członkowskich, dochodów z 1%, dotacji ze środków publicznych oraz darowizn. Szczególnie ciepło A. Konstanty podziękowała za wsparcie przekazane przez prywatnych darczyńców i zaprzyjaźnione firmy. Dzięki nim GTK nie traci płynności finansowej i może realizować kolejne projekty, a statuetka „Złotego Pióra” wykonywana corocznie przez firmę PKM Poniatowska stała się rozpoznawalnym symbolem konkursu. Towarzystwo otrzymało dotację ze środków Urzędu Miejskiego Gubin w kwocie 2500 zł, które wykorzystano na wydanie czterech książek członków GTK. Ponadto otrzymano dwie kwoty dotacji środków powiatu krośnieńskiego w kwocie 1750 oraz 1500 zł, które wykorzystano na wydanie dwóch antologii twórców gubińskich. Cieszy fakt, że w antologiach publikowane były utwory mieszkańców Gubina i okolic, dla których był to debiut. GTK było organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych. Ciepło przyjęte przez mieszkańców były koncerty okazjonalne, inicjowane przez Jana Skórę i Halinę Nodzak. Do Towarzystwa wstąpiło dwoje nowych członków – Gabriela Nazaruk i Stefan Pokrzywiński. Niestety, wielu dotychczasowym członkom GTK stan zdrowia nie pozwala na czynne uczestniczenie w działaniach stowarzyszenia. Na zakończenie wystąpienia A. Konstanty podziękowała wszystkim, którzy pomagali i wspierali działalność GTK. – Przez cztery lata pogłębiliśmy naszą współpracę i wiele wydarzeń kulturalnych współgra ze sobą lub jesteśmy ich współorganizatorami – powiedziała. Jednomyślnie przyjęto uchwały, w tym tą o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi. Na kolejną kadencję nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu w składzie: prezes Anna Konstanty, wiceprezes i sekretarz Danuta Kuta, Skarbnik Jan Skóra, członkowie: Gabriela Nazruk i Andrzej Tomiakowski. Na czele Komisji Rewizyjnej stanęła Teresa Kępka, członkowie: Teresa Kępka i Zbigniew Piejek.

W ciekawej dyskusji poruszono m.in. sprawę pamięci i uhonorowywania tych gubinian, którzy odeszli do świata wieczności, a ich dokonania zasłużyły na szczególną pamięć. Powołano zespół, który zastanowi się nad formą uhonorowania i lokalizacją symbolu pamięci. Roczna składka za przynależność do GTK wynosi teraz 40 zł za rok. (sp)

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry