Społeczeństwo

Zmarł dr Zygfryd Gwizdalski

Dotarła do nas smutna wiadomość. W niedzielę, 18 czerwca, w wieku 93 lat zmarł dr Zygfryd Gwizdalski.

Urodził się 27 stycznia 1930 r. w Pelplinie powiat Tczew. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zdaniu egzaminu został przyjęty w 1945 roku do II klasie Gimnazjum w Tczewie, z którego po pół roku przeniósł się w 1946 roku do Prywatnego Biskupiego Gimnazjum im. Collegium Marianum w Pelplinie.

Po zdaniu w 1950 roku matury ubiegał się o przyjęcie na I rok studiów Akademii Medycznej w Gdańsku. Mimo zdanych egzaminów wstępnych nie został przyjęty z „powodu braku miejsc” co jak się później okazało powodem była opinia wydana przez organizacje młodzieżową i partyjną ze słowami „klasowo z nami, ideologiczny wróg, na usługach kleru”. Rozpoczął pracę na etacie kontysty wagowego w miejscowej cukrowni, także na etacie laboranta w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 1951 ponownie ubiegał się o przyjęcie na studia w Akademii Medycznej w Gdańsku. Tym razem udało się i studia ukończył w 1957 roku, a po ukończeniu stażu w 1959 r. otrzymał dyplom lekarza.

Po wielu perypetiach trafił do Zielonej Góry i w końcu do przygranicznego Gubina. Od stycznia 1959 r. został zatrudniony w Szpitalu Powiatowym w Gubinie w charakterze młodszego asystenta z zadaniem organizacji oddziału położniczo-ginekologicznego i opieki nad kobietą w powiecie gubińskim. W 1960 r. po oddaniu budynku „A” szpitala przy ulicy Śląskiej zorganizował oddział położniczo- ginekologiczny którego był ordynatorem do 1976roku i ponownie w latach 1982 – 1996.

27 stycznia 1962 po likwidacji powiatu gubińskiego i odejściu większości lekarzy powołano go na stanowisko dyrektor Szpitala Rejonowego w Gubinie, a w październiku 1962 r. wobec dużych braków personelu pielęgniarskiego ogłosił nabór do powołanej przeze niego Dwuletniej Szkoły Asystentek Pielęgniarstwa, którą zarządzał społecznie przez 3 lata.

W 1974 roku powołał Społeczny Komitet Budowy Szpitala w czynie społecznym. Mimo spełnienia wszystkich warunków do budowy nie doszło. W rezultacie opuścił Gubin by zostać … ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego w Tucholi – woj. bydgoskie.

W sumie wyspecjalizował 17 lekarzy z których 7 pełniło funkcje ordynatorów. W 1976 r. opuszczając Gubin zostawił na oddziale pięciu asystentów ze specjalizacją i pełną obsadą położnych i pielęgniarek.

W październiku 1982 r. na prośbę i za namową ówczesnego wojewody (stan wojenny) i naczelnika miasta Gubina zgodziłem się na powrót na stanowisko ordynatora oddziału położniczo- ginekologicznego.

W 1996 r. został „odesłany” na emeryturę, a w oddziale zatrudnionych było czterech lekarzy ze specjalizacją i jeden w trakcie specjalizacji. Od 1996 do 2000 był zatrudniony na godziny w oddziale pielęgnacyjnym.

Osobną kartą w życiorysie dr. Z. Gwizdalskiego była praca społeczna na rzecz miasta i mieszkańców. Pełnił wiele społecznych funkcji będąc m.in. przewodniczącym Rady Miejskiej, radnym, organizatorem badań mammograficznych i USG, regularnie współpracował z Domem Dziennego Pobytu, który przed laty powstał z jego inicjatywy. Zorganizował Klub Amazonek i był inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców. Przez kilka lat doktor był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, w którym prawie do końca życia pełnił miedzy innymi rolę tłumacza z języka niemieckiego.

Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 22 czerwca, o godzinie 12:00, na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry