Społeczeństwo

Zostali odznaczeni

14 września w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się uroczystość zorganizowana przez Lubuski Oddział PCK. Okazja do spotkania bardzo ważna.

Chodziło oczywiście o podziękowanie wszystkim Honorowym Dawcom Krwi za ich bezcenny dar – krew, która ratuje życie. Co prawda Dni Honorowego Krwiodawstwa odbywały się zawsze w listopadzie, ale ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem postanowiono, że uroczystości wojewódzkie zostaną zorganizowane wyjątkowo we wrześniu.

Na uroczystości nie zabrało delegacji z Gubina. Odznakę Honorową PCK II stopnia otrzymała Agnieszka Olifirowicz-Kalinowicz (opiekun SK PCK w Gubinie), a odznakę Honorową PCK III Stopnia Krystyna Tatrocka (opiekun Klubu „Wiewiórka” w Gubinie). Natomiast odznakę Honorowa PCK IV stopnia otrzymała Grażyna Jasion (członek PCK w Gubinie) oraz szkoły: Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Dyrekcja i pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze gratulacją wszystkim Krwiodawcom, członkom, wolontariuszom oraz sympatykom PCK.

Przy okazji przypominamy, że na co dzień ten życiodajny płyn można oddać w RCKiK w Zielonej Górze przy ulicy Zyty 21, telefon: 68 329 83 60. Godziny rejestracji krwiodawców: poniedziałek, godz. 7:00 – 16:30, wtorek – piątek, godz. 7:00 – 14:00. Warto także śledzić poprzez stronę: www.rckik.zgora.pl (zakładka: akcje wyjazdowe) najbliższe terminy przyjazdów do naszego miasta krwiobusów. (am)

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry