Aktualności miejskie

ZUS dofinansuje pobyt w żłobku

Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Dzięki temu rodzice będą mogli połączyć obowiązki rodzinne z zawodowymi. Dofinansowanie wyniesie do 400 zł miesięcznie na dziecko i trafi na konto podmiotu prowadzącego placówkę.

Dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje na dziecko, które nie jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Oznacza to, że można będzie otrzymać albo wsparcie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego albo bon żłobkowy.
 
Z dofinansowania można skorzystać na dziecko, które jest pierwsze i jedyne w rodzinie; pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko pobierany jest RKO; drugie i kolejne, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy, na które ZUS wypłacił już RKO w pełnej przysługującej wysokości. Można korzystać z bonu żłobkowego na jedno dziecko i pobierać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na inne.
 
Opiekunowie mogą otrzymać maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż wysokość opłaty w placówce. Należy pamiętać, że do opłaty nie wlicza się wyżywienie. Co ważne, w odróżnieniu od innych świadczeń dla rodzin, środki te nie trafią bezpośrednio do opiekunów, a na rachunek podmiotu prowadzącego palcówkę, do której uczęszcza dziecko.
 
Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Matka lub ojciec dziecka, którzy mają numer PESEL, mogą złożyć wniosek także przez portal Emp@tia lub bank, jeśli uruchomił taką elektroniczną usługę. Informacja o przyznaniu bądź decyzji odmownej świadczenia znajdzie się na PUE ZUS oraz w wiadomości mailowej, przesłanej na podany we wniosku adres.
 
Więcej informacji na temat bonu żłobkowego będzie można otrzymać dzwoniąc na specjalną infolinię pod nr 22 290 55 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00), w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr 22 560 16 00 lub przez e-mail cot@zus.pl, a także we wszystkich placówkach ZUZ oraz podczas e-wizyty.
 
Więcej informacji na stronie zus.pl.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry