Społeczeństwo

Zwracajmy uwagę

Temperatury za oknem coraz niższe. Dlatego to odpowiedni czas, aby zwracać większą uwagę na osoby bezdomne. A tychy niestety wciąż nie brakuje.

Czasami można ich zauważyć na przystanku komunikacji miejskiej, w parku lub na ławce. Ważna jest wrażliwość i szybka reakcja. Alarmujmy odpowiednie służby, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Wtedy nie dojdzie do tragedii, na przykład zamarznięcia. Informacje o osobach bez dachu nad głową i miejscach ich przebywania należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie (tel. 68 455 81 50). Można także zadzwonić do Straży Miejskiej (68 455 81 11) lub na Policję – bezpłatny numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że jeden telefon może ocalić ludzkie życie. W okresie jesiennym pracownicy MOPS wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej kontrolują na terenie miasta wszystkie miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Przypominamy, że w Gubinie przy ulicy Gdańskiej 17 działa noclegownia dla osób bezdomnych. Telefon: 68 455 82 09, czynna codziennie w godz. 18:00 – 8:00. Przygotowany jest nocleg dla kilkunastu osób. Każdy ma zagwarantowane łóżko, posiłek, odzież, środki czystości i higieniczne. Można skorzystać z prysznica, zrobić pranie oraz wymienić bieliznę. Aby skorzystać z noclegowni, trzeba być trzeźwym. Niektórzy bezdomni trafiają bezpośrednio do noclegowni, inni zaś są kierowani przez pracownika socjalnego. W pojedynczych przypadkach w okresie mrozów są przywożeni przez policję. Niekiedy zdarza się, że bezdomni, z różnych przyczyn, nie chcą skorzystać z noclegowni. (am)

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry